Kto manipulujte verejnou mienkou?

20. apríla 2024, Tvorivá spoločnosť, Nezaradené

Paradox dnešnej doby? Máme úplne legálne organizácie, ktorých cieľom je špiniť určité skupiny.

V nadväznosti na videosprávu Dr. Egona Cholakiana, v ktorej odhalil prácu tajného zoskupenia odnože bývalej KGB a jej pôsobenie v rôznych krajinách sveta na ľudí cez manipuláciu verejnej mienky,  sa uskutočnil okrúhly stôl „Slovensko a jeho skrytá hrozba“.

Toto je 1. časť. úryvku na tému antikultových organizácií:

„Sú to organizácie, ktorých hlavným cieľom je upevniť pozíciu tradičných cirkví. Čiže fungujú podobne ako inkvizícia. Na to, aby upevnili pozíciu tradičného náboženstva, tak všetky ostatné nové náboženské hnutia, ktoré už nazývajú sektami, alebo povedzme, nové náboženské hnutia, začínajú očierňovať, s cieľom eliminovať ich aktivitu. Oni majú ako keby patent na rozum. Sú to väčšinou odborníci, môžu to byť aj religionisti, študovaní ľudia, v podstate majú pekný jazyk. Poznajú ostatné náboženstva, poznajú problematiku, ale ich hlavným cieľom je pošpiniť a eliminovať nové náboženské hnutia. A oni vedia povedať, toto je sekta, toto je nejaká extrémistická sekta, toto je nebezpečná… Sranda je, že oni vlastne vytvárajú obraz toho, čo si človek predstaví pod pojmom sekta. Čo si predstavíš? Určite nič pozitívne. Je to pre ľudí úplne negatívna vec. A vlastne, keď si vezmeme, že veľa médií sa odkazuje na tieto antikultové organizácie, na ich názor ohľadne nových náboženských hnutí…

Neviem, aké veľké percento toho, čo si prečítaš v novinách, či už takých alebo takých, je od jedného človeka. A vymyslené, ako si to on vymyslel alebo ako to prešlo cez túto antikultovú organizáciu. Sú verejné, nie sú tajné a pracujú spoločne. Dokonca, keď sa vyjadrujú jednotliví ľudia, je vidieť, že pracujú spolu a profesionálne. Takým najväčším, čo pracuje na úrovni Európy, je Fekris (FECRIS, ktorý zastrešuje rovnako zamerané organizácie z viac ako 30 štátov, z toho 5 mimo Európy).

Samozrejme, Rusko má zase svoju organizáciu (RACIRS) a krásne tam vidieť toto prepojenie. Čo mne príde ale zvláštne, je, že vlastne my máme úplne legálne organizácie, ktorých cieľom je špiniť určité skupiny a nálepkovať ich, väčšinou sektami. Pozerajú sa na to z náboženského pohľadu. Fekris má sídlo v Paríži, pokiaľ sa nemýlim. A je financované štátom.

To znamená, že daňoví poplatníci platia nedemokratickú organizáciu, ktorá nálepkuje a špiní, očierňuje dokonca aj ich, pokiaľ nemajú ten správny náboženský názor. Pretože oni hája záujmy tradičných cirkví.

Zober si za posledných x rokov, koľko máme nových náboženstiev alebo cirkví, ktoré z nich boli prezentované v médiách ako pozitívne? Nula. Pretože ako keby tie novovznikajúce sú automaticky podchytené a pošpiňované. Hneď od začiatku.

Otázka: Nemá Fekris aj nejaké zastúpenie v OSN?

Odpoveď: Má, je tam priama spolupráca.

Tým, že oni pošpiňujú, majú také veľmi zaujímavé príbehy, presne také, aké hľadajú médiá. Čiže v podstate tie médiá ich veľmi radi vydávajú, alebo sa na nich odvolávajú, robia s nimi rozhovory, pýtajú sa ich na názor na určité skupiny. A keďže sú to veľmi kontroverzné informácie, tak to v tých médiách aj uverejňujú. A tieto antikultové organizácie, nie len, že vytvárajú túto mienku, ako sme povedali, ale podľa mňa 95 % informácií, čo si kedy počul o sektách, pochádzalo z týchto antikultovných organizácií. Spolupracujú s médiami, ako sme povedali, ale zasahujú aj do legislatívy. Chodia na súdne spory a potom to môže viesť k zákazom týchto hnutí.

Ono sa to tvári, no, antikult, nikto si pod tým nevie nič konkrétne predstaviť, neškodná organizácia, ale oni robia fakt špinavú prácu. Egon Cholakian to spomínal v tom jeho videu a podľa nás to svedčí o tom, že reálne tie antikultové organizácie sú akoby zbraňou na poli informačných vojen, a aby nič nesmerovalo presne k organizácii KGB…“

Pozn. Text prešiel jazykovou úpravou.

J.

Zdroj: Slovensko a jeho skrytá hrozba; egonreport; Pomsta veľmajstrov. Odhalenie tajných hráčov mociNa Slovensku zlyháva demokracia. Máme dôkazy; Ako sa jednoducho ovplyvňujú voľby; creativesociety.com